Ju längre jag håller på, ju viktigare känns ett väl genomarbetat business case. Det visar också globala undersökningar. Den vanligaste orsaken till att ett projekt fallerar är inte genomförandet, utan att det helt enkelt är fel projekt. Medicinen på detta är att ta business case processen före projektstart på allvar.

Det är dock en komplicerad process. Bra ömtåliga projekt måste överleva. Dåliga projekt måste dödas helst innan de startar. Svaret är att ha en systematisk och likvärdig business case process men också att låta olika projekt med olika risk och värdebild ta olika segment av projektportföljen. Håller på att ta fram en utbildning som skall köras första gången i Dubai i April.

Share This