Risk management

Courses IntroCourse DescriptionPractical InfoTestimonials When the product is defined and the plans are created the rest of the project is a lot about issues and risk management. We offer a practical one day risk training enriched with a lot of practical examples from...

Crash course in portfolio mgmt

Courses IntroCourse DescriptionPractical InfoTestimonials Vad är portföljhantering? Vi erbjuder en halvdags utbildning baserad på erfarenhet och god praxis med rika möjligheter för er att diskutera vad det betyder i er verksamhet. Vi introducerar också till de...

Crash course program mgmt.

Courses IntroCourse DescriptionPractical InfoTestimonials Vad är programhantering? Vi erbjuder en halvdags utbildning baserad på erfarenhet och god praxis med rika möjligheter för er att diskutera vad det betyder i er verksamhet. Vi introducerar också till de...

Crash course business cases

Courses IntroCourse DescriptionPractical InfoTestimonials Vad är ett business case? Vi erbjuder en halvdags utbildning baserad på erfarenhet och god praxis med rika möjligheter för er att diskutera vad det betyder i er verksamhet. Vi introducerar också till de...

To work with decisions under uncertainty

Courses IntroCourse DescriptionPractical InfoTestimonials Alla beslut innehåller osäkerhet! Att lära sig arbeta med konfidensintervall  är därför ett sätt att få transparent dialog och minimera arbete. Lär er de världsledande metoderna. Lorem ipsum dolor sit amet,...

PMO crash course

Courses IntroCourse DescriptionPractical InfoTestimonials Hur skall man arbeta med projektkontor, och varför finns dem. Här börjar vi från början i en endagsutbildning och lär dig bygga upp ditt projektkontor på rätt sätt. Vi kopplar också till de internationella...

Tailormade educations

Courses IntroCourse DescriptionPractical InfoTestimonials Vi bygger ofta skräddarsydda utbildningar inom området baserat på internationell god praxis och kryddat med historier från en bred erfarenhetsbas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit....

Coaching/Mentoring for professionals

Courses IntroCourse DescriptionPractical InfoTestimonials De flesta utbildningar blir hyllvärmare! för att undvika det erbjuder vi korta utbildningar i kritiska områden, uppföljt med applicationsträning och mentoring. För att nå resultat på riktigt! Lorem ipsum dolor...