Risk mgmt

Kurser IntroKursbeskrivningNästa kurstillfälle/ Praktisk infoReferenser När produkten är definierad och planerna är skapade handlar resten av projektet om problem och riskhantering. Vi erbjuder en praktiskt inriktad endags-riskutbildning rikt kryddad med exempel från...

Grundkurs portföljhantering

Kurser IntroKursbeskrivningNästa kurstillfälle/ Praktisk infoReferenser Vad är portföljhantering? Vi erbjuder en halvdags utbildning baserad på erfarenhet och god praxis med rika möjligheter för er att diskutera vad det betyder i er verksamhet. Vi introducerar också...

Grundkurs programhantering

Kurser IntroKursbeskrivningNästa kurstillfälle/ Praktisk infoReferenser Vad är programhantering? Vi erbjuder en halvdags utbildning baserad på erfarenhet och god praxis med rika möjligheter för er att diskutera vad det betyder i er verksamhet. Vi introducerar också...

Grundkurs business cases

Kurser IntroKursbeskrivningNästa kurstillfälle/ Praktisk infoReferenser Vad är ett business case? Vi erbjuder en halvdags utbildning baserad på erfarenhet och god praxis med rika möjligheter för er att diskutera vad det betyder i er verksamhet. Vi introducerar också...

Att arbeta med konfidensintevall och beslut under osäkerhet

Kurser IntroKursbeskrivningNästa kurstillfälle/ Praktisk infoReferenser Alla beslut innehåller osäkerhet! Att lära sig arbeta med konfidensintervall  är därför ett sätt att få transparent dialog och minimera arbete. Lär er de världsledande metoderna. Lorem ipsum dolor...

Projektkontor från grunden

Kurser IntroKursbeskrivningNästa kurstillfälle/ Praktisk infoReferenser Hur skall man arbeta med projektkontor, och varför finns dem. Här börjar vi från början i en endagsutbildning och lär dig bygga upp ditt projektkontor på rätt sätt. Vi kopplar också till de...

Skräddarsydda utbildningar

Kurser IntroKursbeskrivningNästa kurstillfälle/ Praktisk infoReferenser Vi bygger ofta skräddarsydda utbildningar inom området baserat på internationell god praxis och kryddat med historier från en bred erfarenhetsbas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur...

Utbildning i steget

Kurser IntroKursbeskrivningNästa kurstillfälle/ Praktisk infoReferenser De flesta utbildningar blir hyllvärmare! för att undvika det erbjuder vi korta utbildningar i kritiska områden, uppföljt med applicationsträning och mentoring. För att nå resultat på riktigt!...

Projektledning från grunden med träning i verktyg

Kurser IntroKursbeskrivningNästa kurstillfälle/ Praktisk infoReferenser Många går vilse när de skall skapa sina projekt. En sak som frustrerade mig och min partner. Vi har därför tagit fram ett intuitivt verktyg som hjälper dig på vägen. Efter träningen får du behålla...