Kunder

Våra kunder som vi hittills stöttat i den komplexa projektmognadsresan

Från flera kan vi vid behov skaffa referenser.

Malmö stad satdskontoret - en kund till P4M
Tetra Pak - en kund till P4M Consulting AB
Volvo - en kund till P4M Cpnsulting AB
Sandvik - en kund till P4M
Vanna Group - en kund till P4M Consulting AB
VA SYD - en kund till P4M Consulting AB
Danske Bank - en kund till P4M
Göteborg Energi - en kund till P4M
Mondelez - en kund till P4M
Share This