Ofta är det brist på fakta i tidiga faser, ändå gör många väldigt detaljerade beräkningar som bara blir terapiarbete eftersom de söker beslutskvaliten. Genom att använda teoribilden för beslut under osäkerhet tillsammans med Monte Carlo verktyg hjälpte jag nyligen en kund till beslut i ett mångmiljardprojekt. Detta med full transparens på den osäkerhet som fanns i data och med undvikande av detaljerade beräkningar.
Share This