Många verksamheter har problem att projekten har dålig koppling till strategin och inte levererar nyttan som avsetts. Orsaken för mig är att arbetssättet för projekt inte har verktygen för att göra det jobbet. De finns istället i arbetssätten för program, portfölj och business cases. Så verksamheter behöver bredda sitt angreppssätt och använda de standards som finns för att nå framgång.

Share This